Štruktúra mozgu, význam a funkcia

Mozog je súčasťou centrálneho nervového systému, hlavným regulátorom všetkých vitálnych funkcií tela. V dôsledku porážky sa vyskytne vážne ochorenie. Mozog obsahuje 25 miliárd neurónov, ktoré tvoria mozgovú šedú hmotu. Mozog je pokrytý tromi mušľami - medzi nimi sú tvrdé, mäkké a pavúkovité žily, cez kanály ktorých cirkuluje miechová tekutina (cerebrospinálna tekutina). Likér - druh hydraulického tlmiča klapky. Mozog dospelého človeka váži v priemere 1375 gramov, ženy - 1245 g. To však neznamená, že u mužov je lepšie rozvinutý. Niekedy môže hmotnosť mozgu dosiahnuť 1800 g.

štruktúra

Mozog pozostáva z piatich hlavných častí: konečného, ​​stredného, ​​stredného, ​​zadného a podlhovastého mozgu. Posledný mozog je 80% z celkovej hmotnosti mozgu. To sa tiahlo od prednej kosti až po okcipitálnu kosť. Posledný mozog pozostáva z dvoch hemisfér, v ktorých je veľa brázd a gyri. Je rozdelená na niekoľko častí (čelné, parietálne, časové a okcipitálne). Rozlišujte medzi subkortexom a kôrou mozgových hemisfér. Subkortex pozostáva z subkortikálnych jadier regulujúcich rôzne funkcie tela. Mozog sa nachádza v troch kraniálnych fossae. Veľké hemisféry obsadzujú predné a stredné fossae a zadná fovea je mozoček, pod ktorým sa nachádza medulla oblongata.

funkcie

Funkcie rôznych častí mozgu sú rôzne.

Ultimate Brain

V šedej kôre je asi 10 miliárd neurónov. Tvoria len 3-milimetrovú vrstvu, ale ich nervové vlákna sú rozvetvené ako sieť. Každý neurón môže mať až 10 000 kontaktov s inými neurónmi. Časť nervových vlákien cez corpus callosum veľkého mozgu spája pravú a ľavú hemisféru. Neuróny sú sivá hmota a vlákna sú bielou hmotou. Vo vnútri veľkých hemisfér, medzi čelnými lalokmi a stredným mozgom, sú nahromadené sivé látky. Toto sú bazálne ganglia. Ganglia sú zhluky neurónov prenášajúcich informácie.

Stredný mozog

Stredný mozog je rozdelený na ventrálne (hypotalamové) a dorzálne (talamus, metatalamus, epitalamus) časti. Talamus je prostredníkom, ktorý sa zbiehajú všetky podnety prichádzajúce zvonku a poslaný do mozgových hemisfér mozgu tak, že telo je schopná adekvátne prispôsobiť sa neustále sa meniacom prostredí. Hypotalamus je hlavným subkortikálnym centrom regulácie autonómnych funkcií tela.

Stredný mozog

Rozširuje sa od predného okraja mosta k vizuálnym traktom a papilárnym telám. Skladá sa z nohy mozgu a štvornásobne. Prostredníctvom stredného mozgu prejdú všetky vzostupné cesty k mozgovej kôre a mozočku a zostupujú, pričom nesú impulzy k podlhovastej a mieche. Je dôležitá pre spracovanie nervových impulzov pochádzajúcich z vizuálnych a sluchových receptorov.

Cerebrospinál a most

Cerebel je umiestnený v okcipitálnej časti za medulou oblongata a mostom. Pozostáva z dvoch hemisfér a červu medzi nimi. Povrch cerebellum je prerezaný. Cerebel sa podieľa na koordinácii komplexných motorických činov.

Ventrikuly mozgu

Bočné komory sú umiestnené v hemisféroch predného mozgu. Tretia komora sa nachádza medzi viditeľnými tuberkulami a je pripojená k štvrtej komore, ktorá komunikuje so subarachnoidným priestorom. Likvor, ktorý sa nachádza v komorách, cirkuluje v arachnoide.

Funkcie veľkého (konečného) mozgu

Vďaka práci mozgu človek môže myslieť, cítiť, počuť, vidieť, cítiť sa, pohybovať sa. Veľký (konečný) mozog kontroluje všetky dôležité procesy, ktoré sa vyskytujú v ľudskom tele, a je tiež "kontajnerom" všetkých našich intelektuálnych schopností. Najskôr zo sveta živočíšnych zvierat rozvinula reč a schopnosť abstraktného myslenia, t.j. schopnosť myslieť v morálnych alebo logických kategóriách. Len v ľudskej mysli môžu vzniknúť rôzne myšlienky, napríklad politické, filozofické, teologické, umelecké, technické, tvorivé.

Okrem toho, že mozog riadi a koordinuje činnosť všetkých ľudských svalov (a tie, v ktorých sa človek môže riadiť bude úsilie, a tie, ktoré nie sú závislé od vôle človeka, napríklad srdcového svalu). Svaly dostávajú sériu impulzov z centrálneho nervového systému, na ktoré svaly reagujú so znížením určitej sily a trvania. Impulzy prichádzajú do mozgu rôznymi zmyslami, čo spôsobuje potrebné reakcie, napríklad otáčanie hlavy v smere, z ktorého je počuť hluk.

Ľavá mozgová hemisféra ovláda pravú polovicu tela a pravá hemisféra ovláda ľavú polovicu. Obidve hemisféry sa navzájom dopĺňajú.

Mozog vlašského orecha, tam sú tri veľké profily - barel a subkortikálne oblastí mozgovej kôry. Celkový povrch mozgovej kôry sa zvyšuje v dôsledku početných brán, ktoré rozdeľujú celý povrch hemisféry na konvexné konvoly a laloky. Tri hlavné drážky - centrálny, bočné a parietálnej-okcipitální - rozdeliť každú hemisféru na dobu štyroch laloky: čelné, parietálnej, výbežok a časové. Samostatné oblasti mozgovej kôry majú odlišný funkčný význam. Impulzy z receptorových útvarov vstupujú do kôry mozgových hemisfér. Ku každému zariadeniu periférneho receptora v kôre zodpovedá oblasť nazývaná kortikálnym jadrom analyzátora. Analyzátor - je anatomická a fyziologická vzdelávanie poskytuje vnímanie a analýzy informácií o udalostiach vyskytujúcich sa v životnom prostredí a (alebo) v ľudskom tele, a tvorí zvláštny analyzátora špecifickej pocit (napríklad bolesti, vizuálne, sluchové analyzátora). Cortex, kde analyzátory kortikálnej jadro, tzv zmyslové oblasti kôry mozgovej. S dotykové oblasti vzájomne motora oblasť mozgovej kôry, pohyb sa vyskytuje keď podráždenie. To možno ilustrovať na jednoduchom príklade: Pri približovaní sa plameň sviečky, teplo a bolesť receptory prsty začnú vysielať signály, potom sa neuróny zodpovedajúce analyzátor identifikuje tieto signály ako bolesť spôsobenú horieť a svalov "Objednávky", ktoré možno čerpať späť do ruky.

Asociačné oblasti

Asociačné zóny sú funkčné oblasti mozgovej kôry. Spojujú prichádzajúce senzorické informácie s predtým získanými a uloženými v pamäti a tiež porovnávajú informácie prijaté od rôznych receptorov. Senzorické signály sa interpretujú, interpretujú a v prípade potreby sa prenášajú do príslušnej oblasti motora. Asociatívne zóny sa tak podieľajú na procesoch myslenia, memorovania a učenia.

Podiely terminálneho mozgu

Koncový mozog je rozdelený na čelné, okcipitálne, temporálne a parietálne laloky. V čelnom laloku sú zóny inteligencie, schopnosť sústrediť sa a motorové zóny; v časovo - sluchových zónach, v parietálnych zónach chuti, dotyku, priestorovej orientácie av okcipitno - vizuálnych zónach.

Plocha reči

Rozsiahle poškodenie ľavého temporálneho laloku, napríklad v dôsledku vážnych poranení hlavy a rôznych chorôb a po mŕtvici, je obvykle sprevádzané poruchami senzorických a motorických reči.

Posledný mozog je najmladšia a najrozvinutejšia časť mozgu, ktorá určuje schopnosť človeka premýšľať, cítiť, hovoriť, analyzovať a tiež kontrolovať všetky procesy, ktoré prebiehajú v tele. Funkcie iných častí mozgu zahŕňajú predovšetkým kontrolu a prenos impulzov, mnohé životne dôležité funkcie - regulujú výmenu hormónov, metabolizmus, reflexy atď.

Kyslík je potrebný pre normálne fungovanie mozgu. Napríklad, ak je srdcová cirkulácia narušená srdcovou zástavou alebo traumou karotickej artérie, po niekoľkých sekundách osoba stráca vedomie a po 2 minútach mozgové bunky začnú zomierať.

Funkcie diencefalónu

Vizuálny vrch (talamus) a hypotalamus (hypotalamus) sú súčasťou diencefalónu. Impulzy zo všetkých receptorov tela vstupujú do jadra talamu. Informácie získané v talamu sú spracované a odoslané do mozgových hemisfér. Tálam sa spája s cerebellum a tzv. Limbickým systémom. Hypotalamus reguluje autonómne funkcie tela. Vplyv hypotalamu je cez nervový systém a žľazy vnútornej sekrécie. Hypotalamus sa tiež podieľa na regulácii funkcií mnohých endokrinných žliaz a metabolizmu, ako aj na regulácii telesnej teploty a činnosti kardiovaskulárnych a tráviacich systémov.

Systém Limbic

Pri formovaní emočného ľudského správania hrá limbický systém veľkú úlohu. Limbický systém zahŕňa nervové formácie umiestnené na mediálnej strane koncového mozgu. Táto oblasť ešte nebola úplne preskúmaná. Predpokladá sa, že limbický systém a riadiť hypotalamus sú zodpovedné za mnoho našich pocitov a túžob, napríklad pod ich vplyvom existujú smäd a hlad, strach, agresia, sexuálny apetít.

Funkcie mozgového kmeňa

Mozgový kmeň je fylogeneticky starodávnou časťou mozgu, ktorá pozostáva zo stredného, ​​zadného a pozdĺžneho mozgu. V strednom mozgu sú primárne vizuálne a sluchové centrá. S ich účasťou sa uskutočňujú orientačné reflexy na svetlo a zvuk. V medulla oblongata sú umiestnené centrá regulácie dýchania, kardiovaskulárnej aktivity, funkcií tráviacich orgánov a tiež metabolizmu. Podlhovastý mozog sa zúčastňuje na vykonávaní takýchto reflexných činov ako žuvanie, sanie, kýchanie, prehĺtanie, zvracanie.

Funkcie malého mozgu

Cerebellum kontroluje pohyby tela. Do mozočku prídu impulzy zo všetkých receptorov, ktoré sú podráždené počas pohybu tela. Funkcia malého mozgu môže byť narušená užívaním alkoholu alebo iných látok, ktoré spôsobujú závrat. Preto pod vplyvom intoxikácie ľudia nemôžu normálne koordinovať svoje pohyby. V posledných rokoch existuje viac dôkazov o tom, že cerebel je dôležitý v kognitívnej činnosti človeka.

Kraniálne nervy

Okrem miechy je tiež veľmi dôležité dvanásť kraniálnych nervov: páry I a II sú prehnané a optické nervy; III, IV VI páry - okulomotorické nervy; V para-nerv - inervuje masticatory svaly; VII - tvárový nerv - inervuje svaly tváre, obsahuje aj sekrečné vlákna pre slzotvorné a slinné žľazy; VIII páru - pred dverami kochleárny nerv - spája orgány sluchu, rovnováhy a gravitácie; IX pár - glosofaryngeálny nerv - inervuje hltan, jeho svaly, príušnú žľazu, chuťové pohľady jazyka; X pár - vagus nerv - je rozdelený do radu vetví, ktoré inervujú pľúca, srdce, črevá, regulujú ich funkcie; XI pár - dodatočný nerv - inervuje svaly ramenného pletenca. Výsledkom zlúčenia chrbtových nervov je, že XII pár, sublingválny nerv, vytvára, inervuje svaly jazyka a sublingválneho aparátu.

Štruktúra a funkcia mozgu

1. Ktoré sekcie existujú? 2. Podlhovastý mozog a jeho funkcie 3. Zadný mozog a jeho vlastnosti 4. Štruktúra stredného mozgu 5. Intersticiálny mozog 6. Veľké hemisféry

Vedci dlhodobo študujú prístroj, vývoj, prácu ľudského mozgu v rámci neurobiológie a ďalších súvisiacich odvetví. Boli opísané mnohé vlastnosti nervových buniek, ale otázka, ako všetky neuróny interagujú a fungovanie mozgu ako jediného systému, nie je úplne objasnená. Zvážte jeho štruktúru.

Kvôli karotickým a hlavným tepnám sa dodáva 20% všetkej krvi prítomnej v ľudskom tele.

Sivá hmota tvorí kôru a vo forme samostatných jadier sa nachádza v bielej hmote potrebnej na tvorbu vodivých ciest. Títo spájajú časti mozgu dohromady a tiež komunikujú s dorzálnym. Vzdelávanie sa uskutočňuje v komorách v množstve štyroch kusov.

Konečná formácia orgánu sa vyskytuje približne vo veku 25 rokov. V tejto dobe jeho funkčné schopnosti a hmotnosť dosiahli maximum.

Aké sekcie existujú?

Diamond - je najstaršou časťou ľudského mozgu, ktorý je tiež nazývaný "mozgom plazov", ako sa vyskytuje v chladnokrvných živočíchov a rýb, a je zodpovedný za primitívne procesy (dýchanie, spánok, trávenie, koordinácia). Tento orgán zahŕňa podlhovastý a zadný mozog, ako aj štvrtú komoru.

Podlhovastý mozog a jeho funkcie

Vizuálne podobný zrezanému kužeľu s veľkosťou 2,5 - 3 cm Obsahuje tráviace, respiračné a kardiovaskulárne centrá.

Biela hmota vytvára vodivé cesty, pozdĺž ktorých sa pohybujú centrietačné a odstredivé impulzy. Pyramidová dráha je najdôležitejšia, pretože spája oblasť motora kôry s motorickými bunkami chrbtových rohov. Na križovatke miechy a medulla oblongata vzniká pyramídový zväzok, ktorý je krížom. Vďaka nemu ľavá hemisféra riadi pohyby pravého polovice ľudského tela a pravá pologule ovláda ľavú časť, hoci horná časť tváre a svaly kmeňa môžu byť okamžite kontrolované obidvoma hemisférami.

Šedá látka je umiestnená v strede. Vnútri jadra sú tiež hlavových nervov (9-15), že mediálna časť slučky (opačná strana tela citlivosti vlákien) a retikulárne formácie, ktorá aktivuje kôry mozgovej a miechové monitorov aktivity.

Zadný mozog a jeho vlastnosti

Most váži 7 g a pozostáva výlučne z nervových vlákien, ktoré spájajú mozgovú kôru s mozgovou kôrou. Medzi vláknami sa nachádza retikulárna formácia, ktorá je zodpovedná za prebudenie a spánok osoby, ako aj s lebkami hlavy (od 5 do 8) a s jadrami súvisiacimi s respiračným stredom medulla oblongata.

Močový mechúr napĺňa pozdĺžnu lebečnú dutinu temporálnych a okcipitálnych lalokov. Vo svojej hrúbke sú spárované jadrá (stan, interkalárne, zubaté), ktorých poškodenie vedie k narušeniu rovnováhy a fungovaniu svalov tela.

Cerebel obsahuje viac ako polovicu všetkých neurónov, napriek tomu, že ich objem je iba 10% objemu mozgu. Cerebel je motorické centrum, ktoré sa tiež podieľa na kognitívnych funkciách, ale nie je regulované vedomím.

Štruktúra stredného mozgu

Varolievský most pokračuje so stredným mozgom, ktorý sa nachádza v strednej časti lebečnej kosti a za ním je zakrytá časť corpus callosum a okcipitálne laloky mozgových hemisfér. Je tvorená strechou (hornou alebo dorzálnou časťou), pneumatikou (umiestnenou pod strechou) a nohami (spodnou alebo ventrálnou časťou). Vzťahuje sa na staroveké štruktúry, je vizuálne a sluchové centrum.

Strecha je doska a štvornásobná, ktorá je zodpovedná za reflexy na podnety (sluchové a sluchové). Dve horné vrchoviny (kopec) sú zodpovedné za prevádzku vizuálnych signálov a motorickej aktivity človeka. Nižšie sú zapojené do prepínania sluchových neurónov. Z jadier, ktoré existujú v hornej dichotómii, odbočuje cesta zodpovedná za motorické nepodmienené reflexné reakcie v reakcii na neočakávaný stimul.

Nohy sú biele polkruhové vlákna, ktoré prenikajú do hrúbky koncového mozgu a majú vodivé cesty, ktoré idú do predného mozgu. Kmeňový a stredný mozog sú tiež spojené do časti kmeňa. V tejto štruktúre sa niekedy nachádza aj medziprodukt.

Intersticiálny mozog

Zadná časť predného mozgu sa považuje za strednú a stredný mozog ju spája zo zadnej a spodnej časti. Štruktúra a funkcie tohto orgánu sú veľmi zložité. Je rozdelená na tretiu komoru a tiež:

Hypofýza, patriaca do strednej hypotalamickej časti, je žľaz vnútornej sekrécie. Delia na: predného laloku hypofýzy (zvyšuje periférny endokrinné funkcie) sa neurohypofýza (hromadí v prednej časti hypotalamu hormónov), a stredné frakcie nerozvinutých ľudia.

Veľká pologuľa

Najväčšie oddelenie (približne 80% z celkového počtu) - terminálny mozog, a to ľudia najčastejšie hovoria, keď hovoria o mozgu vôbec.

Je to pár hemisfér, medzi ktorými sa tiahne corpus callosum. V každom z nich sú bočné komory. Telo komory je usporiadané v parietálnych lalokoch, predných rohoch v predných, zadných rohoch v okcipitálnom laloku a dolných rohov v temporálnom laloku.

Polokošele pokrývajú kôru šedej hmoty s hrúbkou 3-5 mm, ktorá sa zhromažďuje do záhybov (z nich sa tvoria gyrusy a brázdy). Štruktúra kôry je zložitá, v niektorých oblastiach sú 3 bunkové vrstvy (pozri starú kôru), na ostatných - 6 (nová kôra).

Funkcie mozgu sú determinované aktivitami jeho častí. To znamená, že časová je zodpovedný za čuch a sluch, vizuálne funkcie nastavuje tylový, parietálnej - gustatory a taktilnej, čelné zodpovedné za pohybu, myslenia a reči.

Pod kôrou sa nachádza biela látka s bazálnymi gangliami (sú to inklúzie šedej hmoty). Z nich je zložené pruhované telo, ktoré riadi zložité reakcie človeka. Prurium sa skladá z:

 1. kalené jadro;
 2. Lentikulárne jadro, ktoré pozostáva z plášťa a svetlej gule;
 3. ploty;
 4. amygdala.

Mozog je extrémne zložitý, obsahuje mnoho oddelení, ktoré vykonávajú obrovské množstvo jedinečných funkcií. Zároveň poškodenie jedného zo systémov spôsobuje vážne následky a vážne choroby.

Štruktúry mozgu

Hlboké brázdy rozdeľujú hemisféru na štyri časti: čelné, parietálne, časové a okcipitálne.

Spodný povrch hemisfér sa nazýva základňou mozgu. Predné laloky, oddelené od parietálnej centrálnej drážky, dosahujú najväčší vývoj u človeka. Ich hmotnosť je asi 50% hmotnosti mozgu.

Oblasti mozgovej kôry a ich funkcie:

• oblasť motora sa nachádza v prednej centrálnej gyrus predného laloku;

• zóna citlivosti svalov a kostí je umiestnená v zadnom centrálnom gyrusom parietálneho laloku;

• vizuálna zóna sa nachádza v okcipitálnom laloku;

• sluchová zóna sa nachádza v časovom laloku;

• centrá vône a chuti sú na vnútorných plochách temporálnych a čelných lalokov;

• asociačné zóny kortexu spájajú svoje rôzne oblasti. Zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní podmienených reflexov.

Aktivita všetkých ľudských orgánov je kontrolovaná kôrou mozgových hemisfér. Každý reflex miechy sa uskutočňuje za účasti mozgovej kôry. Kôra zabezpečuje spojenie organizmu s vonkajším prostredím, je základom duševnej činnosti človeka.

Funkčná asymetria je spojená s nerovnakými funkciami ľavej a pravej hemisféry. Pravá hemisféra je zodpovedná za imaginatívne myslenie, ľavú pre abstrakt. Pri poškodení ľavej hemisféry je porušená ľudská reč.

Ako je organizovaný ľudský mozog: oddelenia, štruktúra, funkcie

Centrálny nervový systém je tá časť tela zodpovedná za naše vnímanie vonkajšieho sveta a nás samých. Reguluje prácu celého tela av skutočnosti je fyzickým substrátom toho, čo nazývame "ja". Hlavným orgánom tohto systému je mozog. Budeme analyzovať, ako sú usporiadané oddelenia mozgu.

Funkcie a štruktúra ľudského mozgu

Tento orgán sa skladá prevažne z buniek nazývaných neuróny. Tieto nervové bunky vytvárajú elektrické impulzy, ktorými nervový systém funguje.

Práca neurónov zabezpečujú bunky nazývané neuroglia - tvoria takmer polovicu celkového počtu buniek CNS.

Neuróny pozostávajú z tela a procesov dvoch typov: axónov (prenos impulzov) a dendritov (prijímajúci impulz). Telá nervových buniek tvoria tkanivovú hmotu, ktorá sa bežne nazýva šedá hmota, a ich axóny sa prepletajú do nervových vlákien a predstavujú bielu hmotu.

 1. Pevná látka. Jedná sa o tenký film, jedna strana susedí s lebkovou kosťou a druhá priamo s kôrou.
 2. Mäkká. Skladá sa z voľného tkaniva a tesne obklopuje povrch hemisfér, pričom ide do všetkých trhlín a bradaviek. Jeho funkciou je prívod krvi do tela.
 3. Pavučinovitý. Nachádza sa medzi prvou a druhou obálkou a vykonáva výmenu cerebrospinálnej tekutiny (cerebrospinálnej tekutiny). Likvor - prírodný tlmič, chrániaci mozog pred poškodením počas pohybu.

Ďalej sa pozrime bližšie na to, ako funguje ľudský mozog. Podľa morfo-funkčných vlastností je mozog rozdelený na tri časti. Spodná časť sa nazýva romboid. Tam, kde začína kosočtvercová časť, miecha končí - ide do podlhovastého a zadného (Varolievov most a malomocenstvo).

Potom nasleduje stredný mozog, ktorý spája spodné časti s hlavným nervovým centrom - prednou časťou. Posledný z nich zahŕňa terminál (veľké hemisféry) a stredný mozog. Kľúčové funkcie mozgových hemisfér sú organizácia vyššej a nižšej nervovej aktivity.

Ultimate Brain

Táto časť má najväčší objem (80%) v porovnaní so zvyškom. Skladá sa z dvoch veľkých hemisfér, ktoré ich spájajú s korpusom callosom, a tiež z čuchového centra.

Veľké hemisféry mozgu, ľavé a pravé, sú zodpovedné za formovanie všetkých myšlienkových procesov. Tu je najväčšia koncentrácia neurónov a najzložitejšie prepojenia medzi nimi sú pozorované. V hĺbke pozdĺžnej brázdy, ktorá rozdeľuje hemisféru, je hustá koncentrácia bielej hmoty - corpus callosum. Skladá sa z komplexných plexusov nervových vlákien, tkanie rôznych častí nervového systému.

Vo vnútri bielej hmoty sú kongescie neurónov, ktoré sa nazývajú bazálne ganglia. Blízkosť "dopravného uzla" mozgu umožňuje týmto formáciám regulovať svalový tonus a vykonávať okamžité reflexné motorické reakcie. Okrem toho sú bazálne ganglia zodpovedné za vytváranie a prevádzku komplexných automatických akcií, ktoré čiastočne opakujú funkcie cerebellum.

Kôra mozgu

Táto malá povrchová vrstva šedej hmoty (do 4,5 mm) je najmladšia forma v centrálnej nervovej sústave. Je to kôra mozgových hemisfér, ktorá je zodpovedná za prácu vyššej nervovej činnosti človeka.

Štúdie umožnili určiť, ktoré oblasti kôry sa v priebehu evolučného vývoja vytvorili pomerne nedávno a ktoré boli stále prítomné v našich prehistorických predkoch:

 • Neocortex - nová vonkajšia časť kortexu, ktorá je jej hlavnou súčasťou;
 • Archcortex je staršia forma zodpovedná za inštinktívne správanie a ľudské emócie;
 • paleokortex - najstaršia oblasť, ktorá sa zaoberá kontrolou autonómnych funkcií. Okrem toho pomáha udržiavať vnútornú fyziologickú rovnováhu tela.

Čelné laloky

Najväčšie časti veľkých hemisfér, ktoré sú zodpovedné za komplexné motorické funkcie. V čelných lalokoch mozgu sú plánované ľubovoľné pohyby a tu sú aj rečové strediská. Práve v tejto časti kôry sa uskutočňuje silné ovládanie správania. V prípade poškodenia čelných lalokov človek stráca moc nad svojimi činmi, správa sa antisociálne a je jednoducho neadekvátny.

Occipitálne laloky

Úzko spojené s vizuálnymi funkciami, sú zodpovedné za spracovanie a vnímanie optických informácií. To znamená, že celý súbor tých svetelných signálov, ktoré pôsobia na sietnicu oka, zmení na zmysluplné vizuálne obrazy.

Dark Shares

Vykonáva sa priestorová analýza a liečba väčšiny pocitov (dotyk, bolesť, svalový pocit). Navyše uľahčuje analýzu a konsolidáciu rôznych informácií v štruktúrovaných fragmentoch - schopnosť cítiť vlastné telo a jeho strany, schopnosť čítať, počítať a písať.

Časové laloky

V tomto oddelení sa uskutočňuje analýza a spracovanie zvukových informácií, ktoré zabezpečujú funkciu sluchu, vnímanie zvukov. Dočasné laloky sa zúčastňujú na uznaní osôb rôznych ľudí, ako aj napodobňujú výrazy, emócie. Tu sú informácie štruktúrované na trvalé ukladanie a tým sa realizuje dlhodobá pamäť.

Okrem toho časové laloky obsahujú rečové strediská, ktorých poškodenie vedie k neschopnosti vnímať ústnu reč.

Ostrovkovaya podiel

Je považovaná za zodpovednú za formovanie vedomia u človeka. V momentoch empatie, empatie, počúvania hudby a zvukov smiechu a plaču je aktívna práca na ostrove. Aj tu ide o spracovanie pocitov znechutenia nečistôt a nepríjemných zápachov, vrátane fiktívnych podnetov.

Stredný mozog

Stredný mozog slúži ako druh filtrovania neurónových signálov - vyžaduje všetky prichádzajúce informácie a rozhoduje, kam má ísť. Skladá sa z dolnej a zadnej časti (talamus a epitalamus). V tomto oddelení sa tiež dosahuje endokrinná funkcia, t.j. hormonálna výmena.

Spodná časť pozostáva z hypotalamu. Tento malý hustý zväzok neurónov má kolosálny účinok na celé telo. Okrem regulácie telesnej teploty riadi hypotalamus cykly spánku a bdelosti. Takisto uvoľňuje hormóny, ktoré sú zodpovedné za pocit hladovosti a smädu. Ako centrum potešenia, hypotalamus reguluje sexuálne správanie.

Je tiež priamo spojená s hypofýzou a prenáša nervovú aktivitu na endokrinný systém. Funkcie hypofýzy pozostávajú z regulácie práce všetkých žliaz tela. Elektrické signály idú z hypotalamu do hypofýzy mozgu, "objednávajú", ktoré hormóny sa majú vyvinúť a ktoré sa majú zastaviť.

Stredný mozog zahŕňa aj:

 • Thalamus - to je tá časť, ktorá vykonáva funkcie "filtra". Signály prichádzajúce z vizuálnych, sluchových, chuťových a hmatových receptorov prechádzajú primárnou liečbou a sú distribuované príslušným oddeleniam.
 • Epitálam - produkuje hormón melatonín, ktorý reguluje cykly bdelosti, zúčastňuje sa procesu puberty, vykonáva kontrolu emócií.

Stredný mozog

Najprv reguluje sluchovú a vizuálnu reflexnú aktivitu (zúženie žiaka v jasnom svetle, otočenie hlavy na zdroj hlasného zvuku atď.). Po spracovaní v talamu sa informácie dostanú do stredného mozgu.

Tu sa uskutočňuje ďalšie spracovanie a začína proces vnímania, tvorby zmysluplného zvuku a optického obrazu. V tomto oddelení sa synchronizuje pohyb očí a poskytuje binokulárne videnie.

Stredný mozog obsahuje nohy a štvornásobok (dva sluchové a dva vizuálne hory). Vnútri je dutina stredného mozgu, ktorá spája komory.

Obdĺžnikový mozog

Toto je starodávna formácia nervového systému. Funkcie medulla oblongata sú dýchanie a búšenie srdca. Ak poškodíte túto stránku, osoba zomrie - kyslík prestane prúdiť do krvi, ktorú srdce nečerpá. V neurónoch tohto oddelenia začínajú také ochranné odrazy ako kýchanie, blikanie, kašeľ a zvracanie.

Štruktúra medulla oblongata pripomína podlhovastú žiarovku. Vo vnútri obsahuje jadro šedej hmoty: retikulárna formácia, jadrá niekoľkých lebečných nervov a tiež neurónové uzly. Pyramída medulla oblongata, pozostávajúca z pyramidálnych nervových buniek, vykonáva funkciu vedenia, ktorá spája mozgovú kôru a dorzálnu oblasť.

Najdôležitejšie centrá medulla oblongata:

 • regulácia dýchania
 • regulácia krvného obehu
 • regulácia mnohých funkcií tráviaceho systému

Mozog: most a mozoček

Štruktúra zadného mozgu zahŕňa most Varoliev a mozoček. Funkcia mosta je veľmi podobná jeho názvu, pretože pozostáva predovšetkým z nervových vlákien. Most mozgu je v skutočnosti "diaľnica", cez ktorú prechádzajú signály z tela do mozgu a impulzy, ktoré prechádzajú z nervového centra do tela. Na vzostupných cestách prechádza mozgový most do stredného mozgu.

Cerebellum má oveľa širší rozsah možností. Funkcie mozočku sú koordinácia pohybov tela a udržanie rovnováhy. Navyše, cerebellum reguluje nielen komplexné pohyby, ale prispieva aj k prispôsobeniu motorového prístroja rôznym poruchám.

Napríklad experimenty využívajúce invertoskopa (špeciálne okuliare, otočí obraz na svete), ukázali, že funkcia mozočku je zodpovedný za to, že po dlhej dobe nosenia prístroja človek nie je len začína orientovať sa v priestore, ale aj správne vidí svet.

Anatomicky opakuje cerebell štruktúra mozgových hemisfér. Vonku je pokrytá vrstvou sivej hmoty, pod ktorou je zhluk bielej.

Systém Limbic

Limbický systém (z latinského slova limbus - edge) sa vzťahuje na súhrn formácií obopínajúcich hornú časť trupu. Systém zahŕňa čuchové centrá, hypotalamus, hipokampus a retikulárnu formáciu.

Základnými funkciami limbického systému sú prispôsobenie organizmu zmenám a regulácii emócií. Toto vzdelávanie prispieva k vytváraniu udržateľných spomienok vďaka združeniu pamäťových a zmyslových skúseností. Úzke spojenie medzi čuchovým traktom a emocionálnymi centrami vedie k tomu, že vôňa spôsobuje také silné a jasné spomienky.

Ak uvádzame hlavné funkcie limbického systému, potom zodpovedá za tieto procesy:

 1. vône
 2. komunikácia
 3. Pamäť: krátkodobá a dlhodobá
 4. Pokojný spánok
 5. Účinnosť oddelení a orgánov
 6. Emócie a motivačná zložka
 7. Duševná činnosť
 8. Endokrinné a autonómne
 9. Čiastočne sa podieľajú na tvorbe jedla a sexuálnych inštinktov

Mozog: štruktúra a funkcia, všeobecný opis

Mozog - je hlavným kontrolným orgánom centrálneho nervového systému (CNS), veľký počet špecialistov v rôznych oblastiach práce pre viac ako 100 rokov na štúdium svojou štruktúrou a funkcií, ako je psychiatrie, medicína, psychológie a neurofyziológia. Napriek dobrej štúdii o jej štruktúre a zložkách stále existuje veľa otázok o práci a procesoch, ktoré sa uskutočňujú každú sekundu.

Kde sa nachádza mozog

Mozog patrí do centrálneho nervového systému a nachádza sa v dutine lebky. Na vonkajšej strane je spoľahlivo chránená kosťami lebky a vo vnútri je uzatvorená do 3 škrupín: mäkká, štipľavá a pevná. Medzi týmito škrupinami cirkuluje miechová tekutina - CSF, ktorá slúži ako tlmič nárazov a zabraňuje pretrepaniu tohto orgánu s malými poraneniami.

Ľudský mozog je systém pozostávajúci z prepojených oddelení, z ktorých každá je zodpovedná za vykonávanie konkrétnych úloh.

Aby sme pochopili fungovanie, nestačí stručne popísať mozog, preto, aby sme pochopili, ako funguje, musíte najprv detailne študovať jeho štruktúru.

Prečo odpovedá mozog

Tento orgán, podobne ako miecha, patrí do centrálneho nervového systému a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi prostredím a ľudským telom. Svojou pomocou sa uskutočňuje sebakontrola, reprodukcia a ukladanie informácií, figuratívne a asociačné myslenie a ďalšie kognitívne psychologické procesy. Napríklad, v súlade s učením Pavlov, formovanie myslenia - funkcie mozgu, a to mozgovej kôry, ktorá je najvyšším orgánom nervovej aktivity. Pre rôzne druhy pamäti splniť mozoček, limbického systému, a niektoré oblasti mozgovej kôry, ale pretože pamäť je iná, to je nemožné vyčleniť žiadnu konkrétne miesto, je zodpovedný za túto funkciu.

Je zodpovedný za kontrolu vegetatívnych vitálnych funkcií tela: dýchanie, trávenie, endokrinné a exkrečné systémy, reguláciu telesnej teploty.

Ak chcete odpovedať na otázku, aká je funkcia mozgu, musíte ju najskôr rozdeliť na sekcie.

Odborníci rozlišujú 3 hlavné časti mozgu: predné, stredné a kosoštvorcové (zadné) oddelenie.

 1. Predná strana vykonáva vyššie psychiatrické funkcie, ako je schopnosť spoznať, emocionálnu zložku charakteru človeka, jeho temperament a komplexné reflexné procesy.
 2. Priemer je zodpovedný za senzorické funkcie a spracovanie prichádzajúcich informácií z orgánov sluchu, zraku a dotyku. Centrá v ňom sú schopné regulovať stupeň bolesti, pretože sivá hmota za určitých podmienok môže produkovať endogénne opiáty, ktoré zvyšujú alebo znižujú prah bolesti. Takisto zohráva úlohu vodiča medzi kôrou a podkladovými časťami. Táto časť ovláda telo prostredníctvom rôznych vrodených reflexov.
 3. Rómovia alebo zadné oddelenie zodpovedá za svalový tonus, koordináciu tela vo vesmíre. Prostredníctvom nej dochádza k úmyselnému pohybu rôznych svalových skupín.

Zariadenie mozgu nemožno jednoducho stručne opísať, pretože každá z jeho častí obsahuje niekoľko oddelení, z ktorých každý vykonáva určité funkcie.

Ako vyzerá ľudský mozog?

Anatómia mozgu je pomerne mladá veda, pretože bola dlho zakázaná kvôli zákonom zakazujúcim pitvu a vyšetrovaniu orgánov a hlavy osoby.

Štúdium topografickej anatómie oblasti mozgu v oblasti hlavy je nevyhnutné pre presnú diagnózu a úspešnú liečbu rôznych topografických anatomických porúch, napríklad: poranenia lebky, cievne a onkologické ochorenia. Aby ste si predstavili, ako vyzerá ľudská bytosť, musíte najprv študovať ich vzhľad.

Vo vzhľade GM je želatínová hmota žltkastého sfarbenia, uzavretá v ochrannom plášti, ako všetky orgány ľudského tela, pozostávajú z 80% vody.

Veľké hemisféry obsadzujú prakticky objem tohto orgánu. Sú pokryté sivou hmotou alebo kôrou - najvyšším orgánom nervovej psychickej aktivity človeka a vnútri - bielej látky pozostávajúcej z nervových zakončení. Povrch hemisféry má zložitý vzor, ​​pretože gyri a valčeky prechádzajú rôznymi smermi medzi nimi. Zvyčajne sa tieto konvulzie rozdeľujú do niekoľkých rozdelení. Je známe, že každá z častí vykonáva určité úlohy.

Aby sme pochopili, ako ľudský mozog vyzerá, nestačí skúmať jeho vzhľad. Existuje niekoľko učebných techník, ktoré pomáhajú učiť mozog zvnútra v sekcii.

 • Sagitálny rez. Je to pozdĺžny rez, ktorý prechádza stredom ľudskej hlavy a rozdeľuje ju na 2 časti. Je to najinformatívnejšia metóda výskumu s pomocou diagnostiky rôznych ochorení tohto orgánu.
 • Predná časť mozgu vyzerá ako prierez väčší akcie a umožňuje nám vziať do úvahy celý rad, hippocampus a corpus callosum a talamus a hypotalamus, že ovládať životne dôležité telesné funkcie.
 • Horizontálny rez. Umožňuje zvážiť štruktúru tohto orgánu v horizontálnej rovine.

Anatómia mozgu, ako aj anatómia hlavy a krku osoby, je dosť ťažký predmet na štúdium z mnohých dôvodov, vrátane skutočnosti, že pre ich opis je potrebné študovať veľké množstvo materiálu a mať dobrý klinický výcvik.

Ako funguje ľudský mozog

Vedci z celého sveta študujú mozog, jeho štruktúru a funkcie, ktoré vykonáva. Počas niekoľkých posledných rokov bolo vykonaných mnoho dôležitých objavov, táto časť tela však nie je úplne pochopená. Tento jav je spôsobený zložitosťou štúdia štruktúry a funkcií mozgu oddelene od lebky.

Na druhej strane štruktúra mozgových štruktúr určuje funkcie, ktoré vykonávajú jej oddelenia.

Je známe, že tento orgán pozostáva z nervových buniek (neurónov) spojených zväzkami vláknitých procesov, ale ako sa ich interakcia vyskytuje súčasne, pretože jediný systém je stále nepochopiteľný.

Štruktúra mozgu, založená na štúdii sagitálneho rezu lebky, pomôže vyšetriť oddelenia a mušle. Na tomto obrázku je možné zobrať do úvahy mozgovú kôru, strednú plochu veľkých hemisfér, štruktúru kmeňa, mozočku a corpus callosum, ktorý pozostáva z podušky, trupu, kolena a zobáku.

GM je spoľahlivo chránená zvonka kostí lebky a vnútri 3 mozgovými membránami: pevná arachnoidná a mäkká. Každý z nich má svoje vlastné zariadenie a vykonáva určité úlohy.

 • Hlboké mäkké shell kryty a chrbtice a mozgu, a tak prichádza do všetkých prasklín a brázd mozgových hemisfér a v jej stĺpci sú krvné cievy, ktoré vyživujú telo.
 • Pavučina je oddelená od prvej vo vnútri subarachnoidného priestoru naplneného CSF ​​(cerebrospinálna tekutina), v ňom sú tiež krvné cievy. Táto škrupina pozostáva z spojivového tkaniva, z ktorého prúdia vetviace vetvené vetvy (pramene), sú tkané v mäkkej škrupine as vekom ich počet rastie, čím sa posilňuje spojenie. Medzi nimi. Zaznamenané výrastky arachnoidnej membrány vyčnievajú do lúmenu dutín dura mater.
 • Pevná škrupina alebo pachymenix sa skladá z látky spojivového tkaniva a má 2 povrchy: vrchol nasýtený krvnými cievami a vnútorný, hladký a lesklý. Táto strana pahimenynks susedí s mozgovou látkou a vonkajšie - lebka. Medzi tuhým a arachnoidným plášťom je úzky priestor naplnený malým množstvom kvapaliny.

V mozgu zdravého človeka okolo 20% celkového objemu krvi cirkuluje cez zadné mozgové tepny.

Mozog môže byť vizuálne rozdelený na 3 hlavné časti: 2 veľké hemisféry, kmeň a malý mozog.

Sivá hmota tvorí kôru a pokrýva povrch mozgových hemisfér a jej malé množstvo vo forme jadier sa nachádza v medulla oblongata.

Vo všetkých oddeleniach mozgu sú komory, v ktorých dutine sa pohybuje alkohol, ktorý sa v nich tvorí. V tomto prípade sa kvapalina zo 4 komôr dostáva do subarachnoidného priestoru a vyplachuje ju.

Vývoj mozgu začína počas vnútromaternicového nálezu plodu a nakoniec sa tvorí vo veku 25 rokov.

Hlavné časti mozgu

Čo je mozog a študovať zloženie mozgu obyčajného človeka je vidieť z obrázkov. Štruktúru ľudského mozgu je možné zvážiť niekoľkými spôsobmi.

Prvá ho rozdeľuje do zložiek tvoriacich mozog:

 • Terminál je reprezentovaný dvoma veľkými hemisférami spojenými corpus callosum;
 • medziproduktu;
 • priemer;
 • podlhovasté;
 • zadná hranica na medulla oblongata, mozoček a most z neho.

Je tiež možné identifikovať hlavné zloženie ľudského mozgu, a to zahŕňa 3 veľké štruktúry, ktoré sa začínajú rozvíjať počas embryonálneho vývoja:

V niektorých učebných pomôckach je mozgová kôra rozdelená na oddelenia, takže každá z nich hrá určitú úlohu vo vyššom nervovom systéme. Preto sú rozlíšené nasledujúce časti predného mozgu: čelná, časová, parietálna a okcipitálna zóna.

Veľká pologuľa

Na začiatok by sme mali zvážiť štruktúru mozgových hemisfér.

Konečný Ľudský mozog riadi všetky životne dôležitých procesov a rozdelená stredovou drážku 2 mozgovej hemisféry sa vzťahuje mimo kôry alebo šedej hmoty, a vnútro sa skladá z bielej pevnej látky. Medzi sebou v hĺbke centrálneho gyrusu sa spájajú corpus callosum, ktorý slúži ako spojovací a vysielací informačný článok medzi ostatnými oddeleniami.

Štruktúra šedej hmoty je zložitá av závislosti od miesta pozostáva z 3 alebo 6 vrstiev buniek.

Každá časť je zodpovedná za výkon určitých funkcií a koordinuje pohyb končatín pre svoju časť, napríklad pravá strana spracováva neverbálne informácie a zodpovedá za priestorovú orientáciu, keď sa ľavicovo špecializuje na myslenie.

Na každej hemisfére špecialisti identifikujú 4 zóny: čelné, okcipitálne, parietálne a časové, vykonávajú isté úlohy. Najmä parietálna časť mozgovej kôry je zodpovedná za vizuálnu funkciu.

Veda, ktorá študuje podrobnú štruktúru kôry mozgových hemisfér, sa nazýva architektonická.

Obdĺžnikový mozog

Toto oddelenie je súčasťou mozgového kmeňa a slúži ako prepojenie medzi dorzálnym a mostom koncového oddelenia. Pretože ide o prechodný prvok, spája znaky chrbtice a znaky štruktúry mozgu. Bielu hmotu tohto oddelenia predstavujú nervové vlákna a sivá hmota vo forme jadier:

 • Jadro olív je doplnkovým prvkom cerebellum, zodpovedným za rovnováhu;
 • Retikulárna formácia spája všetky senzorické orgány s medulou oblongata, čiastočne zodpovednou za prácu určitých častí nervového systému;
 • Jadrá nervov lebky zahŕňajú: glossopharyngeal, putovanie, ďalšie, sublingválne nervy;
 • Jadrá dýchania a cirkulácie, ktoré sú spojené s jadrami nervu vagus.

Táto vnútorná štruktúra je spôsobená funkciami mozgového kmeňa.

Je zodpovedný za ochranné reakcie organizmu a reguluje životne dôležité procesy, ako je palpitácia a krvný obeh, takže poškodenie tejto zložky vedie k okamžitej smrti.

Varolíov most

Štruktúra mozgu zahŕňa variolový mostík, slúži ako spojenie medzi kôrou mozgových hemisfér, malomocenstva a miechy. Skladá sa z nervových vlákien a šedej hmoty, navyše most slúži ako vodič hlavnej tepny, ktorá dodáva mozog.

Stredný mozog

Táto časť má zložitú štruktúru a pozostáva zo strechy, strednej mozgovej časti pneumatiky, silvového akvaduktu a nohy. V dolnej časti hraničí s zadnou časťou, menovite s variolovým mostom a malým mozgom, a na vrchole je spojený mozog s terminálom.

Strecha sa skladá zo 4 kopcov, v ktorých sú umiestnené jadrá, ktoré slúžia ako centrá vnímania informácií získaných z očí a sluchových orgánov. Táto časť je preto zahrnutá v zóne zodpovednej za získavanie informácií a odkazuje na staré štruktúry, ktoré tvoria štruktúru ľudského mozgu.

mozoček

Močový mechúr zaberá takmer celý zadný diel a opakuje základné princípy štruktúry ľudského mozgu, tzn. Pozostáva z dvoch hemisfér a nepárového formovania, ktoré ich spájajú. Povrch lalokov malého mozgu je pokrytý sivou hmotou a vo vnútri tvoria biele, navyše sivá hmota na pologuli tvorí 2 jadrá. Biela hmota pomocou troch párov nôh spája cerebelum s kmeňom mozgu a miechy.

Tento think-tank je zodpovedný za koordináciu a reguláciu motorickej činnosti ľudských svalov. Pomáha tiež udržiavať určitú držanie tela v okolitom priestore. Zodpovedá za svalovú pamäť.

Štruktúra mozgovej kôry je pomerne dobre študovaná. Ide teda o komplexnú vrstvenú štruktúru s hrúbkou 3 až 5 mm, ktorá pokrýva bielu hmotu veľkých hemisfér.

Kôra je tvorená neurónmi so zväzkami vláknitých procesov, aferentných a eferentných nervových vlákien, glia (poskytujú prenos impulzov). V ňom je 6 vrstiev, ktoré majú rôzne štruktúry:

 1. granulárne;
 2. molekulárnej;
 3. vonkajšia pyramída;
 4. vnútorný granulát;
 5. vnútorný pyramídový;
 6. Posledná vrstva pozostáva z vretena prominentných buniek.

Zaberá približne polovicu objemu hemisféry a jeho plocha v zdravom človeku je približne 2200 m2. pozri Povrch kôry je pokrytý brázdami, v hĺbke ktorej leží jedna tretina celej plochy. Veľkosť a tvar brázd obidvoch pologuli je striktne individuálna.

Kôra bola vytvorená pomerne nedávno, ale je stredom celého vyššieho nervového systému. Odborníci rozlišujú niekoľko častí vo svojom zložení:

 • Hlavná časť neokortexu (nová) pokrýva viac ako 95%;
 • archkortex (starý) - približne 2%;
 • paleokortex (staroveký) - 0,6%;
 • stredná kôra, zaberá 1,6% celkovej kôry.

Je známe, že lokalizácia funkcií v kôre závisí od umiestnenia nervových buniek, ktoré zachytia jeden z typov signálov. Preto sa rozlišujú tri hlavné oblasti vnímania:

Druhý región zaujíma viac ako 70% kôry a jeho hlavným účelom je zosúladiť činnosť prvých dvoch zón. Je tiež zodpovedný za prijímanie a spracovanie údajov zo senzorickej zóny a cielené správanie spôsobené týmito informáciami.

Medzi kôrou mozgových hemisfér a medulou oblongata sa nachádza subkortex alebo iným spôsobom - subkortikálne štruktúry. Pozostáva z vizuálnych hrbolov, hypotalamu, limbického systému a iných nervových uzlín.

Hlavné funkcie mozgu

Hlavnými funkciami mozgu sú spracovanie údajov získaných z prostredia, ako aj sledovanie pohybov ľudského tela a jeho duševnej aktivity. Každé oddelenie mozgu je zodpovedné za vykonávanie určitých úloh.

Podlhovastý mozog riadi výkon ochranných funkcií tela, ako je blikanie, kýchanie, kašeľ a vracanie. Ovplyvňuje aj iné reflexné vitálne procesy - dýchanie, sekréciu slín a žalúdočnej šťavy, prehĺtanie.

Pomocou mosta Varioliev sa uskutočňuje koordinovaný pohyb očí a vrások tváre.

Cerebellum kontroluje pohybovú a koordinačnú činnosť tela.

Stredný mozog predstavuje noha a štvornásobok (dva sluchové a dva vizuálne pahorky). S jeho pomocou je orientácia v priestore, sluch a jasnosť videnia zodpovedná za svaly očí. Zodpovedá za reflex hlavy v smere stimulu.

Stredný mozog pozostáva z niekoľkých častí:

 • Talamus je zodpovedný za formovanie pocitov, napríklad bolesti alebo chuti. Okrem toho riadi hmatové, sluchové, čuchové pocity a rytmy ľudského života;
 • Epitálmus pozostáva z epifýzy, ktorá kontroluje denné biologické rytmy, oddeľuje svetlý deň od času bdelosti a času zdravého spánku. Má schopnosť detekovať ľahké vlny cez kosti lebky v závislosti od ich intenzity, produkuje vhodné hormóny a riadi metabolické procesy v ľudskom tele;
 • Hypotalamus je zodpovedný za prácu srdcových svalov, normalizáciu telesnej teploty a krvného tlaku. S jeho pomocou je uvedený signál na uvoľňovanie stresových hormónov. Zodpovedá za pocit hladu, smädu, potešenia a sexuality.

Zadná časť hypofýzy je v hypotalamickej oblasti a je zodpovedná za produkciu hormónov, na ktorých závisí puberta a práca ľudského reprodukčného systému.

Každá hemisféra je zodpovedná za plnenie svojich osobitných úloh. Napríklad pravá veľká hemisféra zhromažďuje údaje o prostredí a skúsenosti s komunikáciou s ním. Ovládanie pohybu končatín na pravej strane.

Na ľavej hemisfére je ústredné centrum zodpovedné za ľudskú reč, kontroluje aj analytickú a výpočtovú činnosť a v jej kôre sa formuje abstraktné myslenie. Podobne pravá strana ovláda pohyb končatín z jeho strany.

Štruktúra a funkcia mozgovej kôry priamo závisia od seba navzájom, takže záhyby ju rozdeľujú na niekoľko častí, z ktorých každá vykonáva určité operácie:

 • časový lalok, ovláda sluch a šarm;
 • okcipitálna časť reguluje víziu;
 • v parietálnom zmysle dotyku a chuti;
 • Predné časti sú zodpovedné za reč, pohyb a zložité procesy myslenia.

Limbický systém sa skladá z centier čuchového centra a hipokampu, ktorý je zodpovedný za adaptáciu organizmu na zmeny a úpravu emocionálnej zložky organizmu. Pomocou tejto funkcie vytvárajú stabilné spomienky vďaka spojeniu zvukov a vôní s určitým časovým obdobím, počas ktorého došlo k zmätku.

Okrem toho kontroluje pokojný spánok, uchovávanie údajov v krátkej a dlhodobej pamäti, duševnú činnosť, kontrolu nad endokrinným a autonómnym nervovým systémom, podieľa sa na formovaní reprodukčného inštinku.

Ako funguje ľudský mozog

Práca ľudského mozgu nezastaví ani vo sne, je známe, že ľudia, ktorí sú v kóme, majú aj niektoré oddelenia, o čom svedčia ich príbehy.

Hlavná práca tohto orgánu sa uskutočňuje pomocou veľkých hemisférov, z ktorých každá zodpovedá za určitú schopnosť. Je pozoruhodné, že hemisféry nie sú rovnaké vo veľkosti a funkciách - pravá časť je zodpovedná za vizualizáciu a tvorivé myslenie je zvyčajne väčšie ako ľavá časť zodpovedná za logiku a technické myslenie.

Je známe, že muži majú väčšiu mozgovú hmotnosť ako ženy, ale táto funkcia neovplyvňuje mentálne schopnosti. Napríklad Einsteinova postava bola pod priemerom, ale jeho parietálna zóna, ktorá je zodpovedná za poznanie a tvorbu obrazov, bola veľká, čo umožnilo vedcovi rozvíjať teóriu relativity.

Niektorí ľudia sú prehnaní, to je tiež zásluha tohto tela. Tieto funkcie sa prejavujú vysokou rýchlosťou písania alebo čítania, fotografickou pamäťou a inými anomáliami.

V každom prípade je činnosť tohto tela veľmi dôležitá pre vedomé vedenie ľudského tela a prítomnosť kortexu odlišuje človeka od iných cicavcov.

Čo sa podľa vedcov stále objavuje v ľudskom mozgu

Odborníci, ktorí študujú psychologické schopnosti mozgu verí, že výkon kognitívnych a duševných funkcií dochádza v dôsledku biochemických prúdov, ale táto teória je v súčasnej dobe spochybňovaná, pretože toto telo - biologický objekt a princíp mechanického pôsobenia neumožňuje úplne poznať jeho povahu.

Mozog je akýmsi kormidlom celého organizmu, ktorý každý deň plní obrovské množstvo úloh.

Anatomické a fyziologické znaky štruktúry mozgu boli študované už niekoľko desaťročí. Je známe, že tento orgán zaujíma osobitné miesto v štruktúre centrálneho nervového systému osoby a jeho charakteristiky sú pre každú osobu rôzne, preto nie je možné nájsť dvoch ľudí s úplne totožným myslením.